Rodinný hotel Pod Bílou skálou

Rodinný hotel Pod Bílou skálou

V největší vesnické památkové rezervaci u nás,  se nachází rodinný hotel Pod Bílou skálou. Tento hotel najdete na severní straně obce u Kyšperského rybníka.