Zámeček Belcredi Líšeň

Zámeček Belcredi Líšeň

Do obřadní síně zámku se prochází zámeckým parkem, kde se nacházejí staleté památkově chráněné stromy. Po kamenném schodišti, které je zdobeno sochami, vstoupíte do prostor předsálí, které slouží jako zázemí obřadní síně.
Samotná obřadní síň sloužila bývalým majitelům jako reprezentační sál pro pořádání různých rodinných, společenských a kulturních příležitostí.