2FOTO

Je to dvojice, která uloví vaše vzpomínky a uchová je pro vás navždycky. Jsou na honu za dokonalým světlem, letmými
doteky, jemnými úsměvy, jiskrami v očích, krásou skrytých zákoutí a milými detaily.
Milují světlo ve všech jeho podobách, barvy, drobné detaily, schovaná zákoutí, hory, louky, živá města, velkolepou architekturu. Fotografie je pro ně způsob, jak uchovat cenné momenty a vyprávět příběhy.

2FOTO – web